Om oss

Sagaplant AS er et nasjonalt plantehelsesenter. Vi er ledende på å fremstille klimatilpasset, sykdomskontrollert og sortsekte plantemateriale av hagebruksvekster for norske forhold.

Friske planter som er sortsekte og klimatilpasset, sikrer stabile avlinger av riktig kvalitet og er en viktig faktor i det grønne skiftet og bioøkonomien. Vi produserer ikke frukt eller bær, men sørger for at plantene produsentene høster fra er friske, sykdomsfrie og klimatilpasset det norske miljøet. Selskapet ble etablert i 2008, og viderefører virksomheten til Gartnerhallens Eliteplantestasjon Sauherad.

Denne virksomheten startet i 1975 og er sentral i oppformering av, friske sykdomsfrie og klimatilpassede planter. Sagaplant AS har en stabil og engasjert arbeidsstokk på ca 17 medarbeidere.Vi holder til på Akkerhaugen i Telemark og eies av Gartnerhallen SA, Graminor AS, NORGRO AS, E-plant Norge BA og NIBIO.