Vi sikrer og leverer friskt plantemateriale til norsk grøntnæring

Sagaplant AS produserer norsk og friskt utgangsmateriale til grøntnæringa i Norge, og sørger for at produsenter av frukt-, bær- og grøntanleggsplanter har tilgang på sykdomsfritt, sortsekte og klimpatilpasset plantemateriale. For bærdyrkere og planteprodusenter i hele landet vil dette være med på å sikre stabile avlinger av god kvalitet. I tillegg har vi spesialisert oss på oppbevaring av vegetativt genetisk materiale ved kryopreservering, morplanter i veksthus og som beplantninger på vårt frilandsareal. 

Våre produksjoner er underlagt strenge krav til plantehelse og vårt anlegg er spesialtilpasset for å ivareta disse kravene. Vi har stor tro på at det lønner seg å benytte norsk, friskt plantemateriale framfor importert vare. 

Sagaplant AS holder til på Akkerhaugen i Telemark og eies av Gartnerhallen SA, Graminor AS, NORGRO AS, E-plant Norge BA og NIBIO. 

Vår visjon er 'Vi sikrer friske planter'