Om oss

Sagaplant AS skal sikre produsenter av frukt-, bær- og grøntanleggsplanter tilgang på sykdomsfritt og sortsekte materiale av god kvalitet. For bærdyrkere og planteprodusenter i hele landet, vil dette være med på å sikre stabile avlinger av god kvalitet. Dette er en viktig faktor i det grønne skiftet og bioøkonomien. Vi produserer ikke frukt eller bær, men sørger for at plantene produsentene høster fra er friske, sykdomsfrie og klimatilpasset det norske miljøet. Våre produksjoner er underlagt strenge krav til plantehelse og vårt anlegg er spesialtilpasset for å ivareta kravene.

Vi har også spesialisert oss på oppbevaring av vegetativt genetisk materiale ved kryopreservering, morplanter i veksthus og som beplantninger på vårt frilandsareal.

Sagaplant AS holder til på Akkerhaugen i Telemark og eies av Gartnerhallen SA, Graminor AS, NORGRO AS, E-plant Norge BA og NIBIO.

'Vi sikrer grønn vekst'