Norsk fremavl

Fremalv er en metodikk for formering, rensing og testing for relevante skadegjørere i vegetativt formerte hagebruksvekster, knyttet til et definert regelverk. Systemet skal sikre at sluttbruker får tilgang til friskt og sortsekte plantemateriale. Diagrammet under viser fremavlen i prinsipp, med prekjerne-, kjerne-, og eliteplanter, før de sertifiserte plantene. Graminor eller andre kunder leverer en ny sort som prekjerneplante til Sagaplant. Sagaplant gjennomfører rensing og formering av materialet frem til eliteplanter. Mattilsynet overvårker prosessen og godkjenner kjerneplantene. NORGRO AS og andre produsenter, lager sertifiserte planter av eliteplantene som kommer fra Sagaplant, i sine planteskoler. Disse aktørene markedsfører og selger de sertifiserte plantene i Norge. En stor del av norske hagebruksvekster formeres videre på grunnlag av slike sertifiserte vekster.
Som første ledd i fremavlskjeden i Norge, har Sagaplant AS en unik rolle i forhold til å levere friskt og sortsekte plantemateriale. Plantene renses, testes og formeres før de selges til kundene(planteskolene). Vegetativt formert plantemateriale av hagebruksvekster på friland vil over tid alltid bli nedsmittet av skadegjørere. Derfor er produksjon av rent plantemateriale en kontinuerlig prosess.
Fremavlsprinsippskisse av Dag Ragnar Blystad, NIBIO