Visjon

'Vi sikrer grøntnæringen friske kvalitetsplanter'


Verdier


Faglig integritet
Pålitelighet
Åpenhet
Samarbeid