Visjon

'Friske planter for et nordisk klima'


Verdier

Åpenhet og tillit
Faglig integritet og engasjement
Ærlig, Raus og Redelig