OPTIRibes 'Klimatilpassa sorter, planter og dyrkingsteknikk for en stabil og økt norsk produksjon av solbær, rips og stikkelsbær' 2018-2022

Bilder fra veksthus NIBIO Særheim.

Hos NIBIO Særheim prøver Åge Jørgensen ut flere av sortene som er aktuelle i prosjektet som langskudd i veksthus. Under ser du bilder av planter av stikkelsbær av sorten 'Xenia', rett før modningstid sommer 2019. Stikkelsbærplantene kom fra Sagaplant i 2018. 

Xeniaplantene ble plantet 19.juli 2018 og hadde i juli 2019 over 2m høye langskudd.  Solbærplanter av James Hutton Institute nummersorter som kom fra Sagaplant  våren 2019. Bildet er tatt i sesongen 2019.