Bjørnebær

På lager

Rotmasse, pris per stikling: >1000 stk - kr 10,40, >= 1000stk - kr4,68

Småplanter: 1-3 brett(28-84stk) - kr 99,-, 4-17brett(112-476stk) - kr 76,-, 18-35brett(504-980stk) - kr 52,-, >= 36brett(>=1008stk) -  33,50

SORTSAVGIFT: Loch ness - kr 1,20 pr plante