'Pax'

Ikke på lager

kr 52,00

Mengde -+

Middels til kraftig vekst. Tynne lange sidegreiner som har tendens å
bøye seg lett. Få torner. Røde/lysrøde hårete bær. Medium til store bær (6-10 g ). Modner 10-14 dager etter Invicta. Modning i løpet av 3-4
uker. Avling middels til god. God smak. Kan sprekke i regnvær hvis ikke høstet til riktig tidspunkt. Middels resistens mot bladsykdommer. Egner seg godt til espalier.