'Martlet'

Ikke på lager

kr 52,00

Mengde -+

Kraftig vekst. Kraftige torner. Røde til mørkrøde bær uten hår. Store bær 8-12 g. Sein modning ca. 14-21 dager etter Invicta. Høyt avlingspotensiale. Veldig god smak. Middels sterk mot sykdommer. Noe utfordringer når den dyrkes i espalier, gjelder forming av plante. Plante har uryddig vekst dvs. vokser dårlig i de første årene og derfor noe utfordrende å dyrke i espalier.