Solbær

På lager

Pris småplanter: 28-99stk - kr54,-, 100-499stk - kr27,-, 500-999stk - kr22,70,-,1000-4999 stk - kr15,10,-, >=5000 stk - kr10,-

Stor kvalitet (2-4 greiner): 1-99stk - kr162,-, 100-299stk - kr107,-, 300-499stk - kr74,30, 500-999 stk - kr53,-, >= 1000stk - kr40,-

Vedstiklinger: 25-99stk -kr27,-, 100-499stk - kr10,80, 500-1499stk - kr8,60, 1500-7999 stk - kr6,50, >= 8000stk - kr4,30

Sortsavgift kommer i tilegg på sorter merket med *. Sortsavgiften er på 50% av planteprisen. (Maks kr 13,- pr plante)