'Kreftkamp -et krafttak mot frukttrekreft' er et FoU-prosjekt i næringslivet eid av Oslofjorden Frukt og Bær. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd. Deltagere er NIBI, NLR Viken, NORDOX AS, frukttreprodusenter og Sagaplant AS. Prosjektperiode er 2017-2021. 


Prosjektbeskrivelse