Foto: Åge jørgensen, NIBIO

Bilder fra veksthus NIBIO Særheim.
På NIBIO Særheim prøver Åge Jørgensen ut flere av sortene som er aktuelle i prosjektet som langskudd i veksthus. Over ser du bilder av planter av stikkelsbær av sorten 'Xenia', rett før modningstid sommer 2019. Stikkelsbærplantene kom fra Sagaplant i 2018.
Xeniaplantene ble plantet 19.juli 2018 og hadde i juli 2019 over 2m høye langskudd

Jens Peter Kolbeck var gjestekokk hos Jærkokken Heine Grov 5.-6. sept. og sette stor pris på bæra frå Særheim. Bær fra veksthuset på Særheim er også levert til Jæren Hotel, Bryne Kro og Hotel, Kronen Gaard og til Skæveland Gardsutsal. De prøver ut ulike typer emballasje og
presenterer som lokale produkt. 

Christian Jøers, Jøers Kjøkken, Klepp st. var også innom og vil bruke rips som tilbehør på viltmenyen sin utover hausten

https://www.aftenbladet.no/magasin/i/opwE07/Knallb...

Forside OPTIRibes