Timelister leveres 31.6 og 31.12 årlig i prosjektperioden. De danner grunnlaget for innrapportering av egeninnsats fra prosjektdeltakerne i OPTIRibes i regnskapsrapporten som leveres 20.1, årlig i prosjektperioden. Du kan føre inn timer du bruker på registreringer i felt, planting og stell i forsøksfelt, aktiviteter du deltar på i prosjektet. Andre driftskostnader dekker det som ikke kommer under timer, som reiseutgifter, avskrivning på maskiner og utstyr du bruker i felta, matriell i forbindelse med planting og oppbinding, gjødsel o.l.

Forside OPTIRibes