OPTIRibesaktiviteter i 2020 


2-4.3.2020 Bærseminar 2020 på Hamar ved Scandic Hotel Ringsaker. For friskkonsumdyrkere i OPTIRibes er det verdt å merke seg foredraget med Stanislav Strbac fra NLR Viken. 'Dyrking av ribes (rips/stikkelsbær) i espalier - forming og stell mot full produksjon.' Link til foredraget for dere som ikke fikk anledning til å dra på det. http://info.nlr.no/ext/webpage/show.php?p=585607ae04f49195a8cd56e2f2c2effd1932508


26.3.2020 Markvandring hos Børe Vold kl. 11.00. NLR ved Sigrid Mogan og Jørn Haslestad, er ansvarlig. Tema er beskjæring og stell av rips og stikkelsbær i espalier utover våren, plantevern og vurdering av vekst og tilslag. Avlyst grunnet koronasituasjonen!


21.4.2020 kl. 18.00 Webinar om beeskjæring og stell av stikkelsbær i espalier, plantevern og vurderiing av vekst og tilslag. Det vil også blir presentert et skjema som skal brukes til registreringer i prøvefeltene. Arrangør NLR ved SIgrid Mogan og Jørn Haslestad. (Det vil bli sendt ut invitasjon hvor man kan melde seg på.


23.4.2020 Vårmøte på Foss gård, Lier. Møtet starter kl. 17.30. Fokus på industridyrking. Plantevern, problemstillinger i felt for industri, sortsfeltene i OPTIRibes og Pomopsis greindød og oppfølging i felt vil være tema. NB!  Dette vårmøtet vil bli erstattet med et Webinar 23.4 kl. 18.00. Arrangør NLR ves Sigrid Mogan og Jørn Haslestad. (Det vil bli sendt ut invitasjon hvor man kan melde seg på.)

 

Uke 26-27 Prosjektgruppa besøker friskkonsumprodusenter i Viken.


Uke 27-28 Fagdag NIBIO Særheim. Tema vil være langskudd og friskkonsumproduksjon og marked. 

Webinar 21.4 -presentasjonen Knappetekst Forside OPTIRibes