OPTIRibesaktiviteter i 2020 

2-4.3.2020 Bærseminar 2020 på Hamar ved Scandic Hotel Ringsaker. For friskkonsumdyrkere i OPTIRibes er det verdt å merke seg foredraget med Stanislav Strbac fra NLR Viken. 'Dyrking av ribes (rips/stikkelsbær) i espalier - forming og stell mot full produksjon.' Link til foredraget for dere som ikke fikk anledning til å dra på det. http://info.nlr.no/ext/webpage/show.php?p=585607ae04f49195a8cd56e2f2c2effd1932508

26.3.2020 Markvandring hos Børe Vold kl. 11.00. NLR ved Sigrid Mogan og Jørn Haslestad, er ansvarlig. Tema er beskjæring og stell av rips og stikkelsbær i espalier utover våren, plantevern og vurdering av vekst og tilslag. Avlyst grunnet koronasituasjonen!

21.4.2020 kl. 18.00 Webinar om beeskjæring og stell av stikkelsbær i espalier, plantevern og vurderiing av vekst og tilslag. Det vil også blir presentert et skjema som skal brukes til registreringer i prøvefeltene. Arrangør NLR ved SIgrid Mogan og Jørn Haslestad. (Det vil bli sendt ut invitasjon hvor man kan melde seg på.

23.4.2020 Vårmøte på Foss gård, Lier. Møtet starter kl. 17.30. Fokus på industridyrking. Plantevern, problemstillinger i felt for industri, sortsfeltene i OPTIRibes og Pomopsis greindød og oppfølging i felt vil være tema. NB!  Dette vårmøtet vil bli erstattet med et Webinar 23.4 kl. 18.00. Arrangør NLR ved Sigrid Mogan og Jørn Haslestad. (Det vil bli sendt ut invitasjon hvor man kan melde seg på.)

18. juni Webinar ribes espalierdyrking, torsdag 18. juni kl 18:00 – ca 19:30. Webinaret tar for seg beskjæring og stell av rips, stikkelsbær og solbær i espalier.
Påmelding til Sigrid Mogan, sigrid.mogan@nlr.no, tlf 952 30 530 innen 15. juni. Invitasjon til Teamsmøtet sendes til dere i forkant av møtet.

Uke 26-27 Prosjektgruppa besøker friskkonsumprodusenter i Viken.

25.6 Fagdag NIBIO Særheim. Tema vil være langskudd og friskkonsumproduksjon og marked. Påmelding til Åge Jørgensen, age.Jorgensen@nibio.no, innen 19.juni.

Webinar 21.4 -presentasjonen Forside OPTIRibes