OPTIRibesaktiviteter i 2020 


2-4.3.2020 Bærseminar 2020 på Hamar ved Scandic Hotel Ringsaker. For friskkonsumdyrkere i OPTIRibes er det verdt å merke seg foredraget med Stanislav Strbac fra NLR Viken. 'Dyrking av ribes (rips/stikkelsbær) i espalier - forming og stell mot full produksjon.' Se hele programmet her: https://innlandet.nlr.no/baer/program/ 


26.3.2020 Markvandring hos Børe Vold kl. 11.00. NLR ved Sigrid Mogan og Jørn Haslestad, er ansvarlig. Tema er beskjæring og stell av rips og stikkelsbær i espalier utover våren, plantevern og vurdering av vekst og tilslag.


23.4.2020 Vårmøte på Foss gård, Lier. Møtet starter kl. 17.30. Fokus på industridyrking. Plantevern, problemstillinger i felt for industri, sortsfeltene i OPTIRibes og Pomopsis greindød og oppfølging i felt vil være tema. 


Uke 26-27 Prosjektgruppa besøker friskkonsumprodusenter i Viken.


4.8.2020 Fagdag NIBIO Særheim. Tema vil være langskudd og friskkonsumproduksjon og marked.