Prosjektbeskrivelse, fremdriftsrapport og referater

Avholdte prosjektmøter:

2018: 

28.6 -Prosjektgruppa Skypemøte

13.8 -Prosjektgruppa Skypemøte

23.8 -Oppstartsmøte Apelsvoll

10.9 -Prosjektgruppa Skypemøte

3.12 -Prosjektgruppa Skypemøte

2019:

4.3 -Prosjektgruppa Skypemøte

29.4 -Prosjektmøte Sagaplant, prosjektgruppa og Dorota Jenkins fra James Hutton Limited

17.6 -Prosjektgruppa Skypemøte

26.8 -Prosjektgruppa Skypemøte

30.9 -Prosjektgruppa Skypemøte

2020:

13.1: Prosjektgruppa Teamsmøte

18.2 -Prosjektgruppa Teamsmøte

2.4 -Prosjektgruppa Teamsmøte

28.4 -Prosjektgruppa Teamsmøte

 

Forside OPTIRibes