Våre spesialiteter

Ved vår laboratorieavdeling vevsformerer vi friske planter. Vår største produksjon er jordbærplanter til sertifiserte jordbærplanteprodusenter, men vi formerer også grunnstammer til eple, pære, plomme og kirsebær. I tillegg har vi et økende grøntanleggssortement med blant annet flere typer rogn og syrin. Vi tar i mot formeringsoppdrag fra planteprodusenter på de fleste typer frukt, bær og grøntanleggsplanter. For tiden er vi involvert i flere forskningsprosjekter, to av dem går på Kryopreservering. Dette er en metode for oppbevaring av plantemateriale over meget lang tid. De to prosjektene er KryoLang - samlagring av kryopreservert plantemateriale og digitale data, og KRYOVIR - Effektiv virustesting og kryopreservering av potetforedlingslinjer og sorter.