Kryopreservering

Kryobevaring er en kostnadseffektiv metode for langsiktig oppbevaring av levende plantemateriale. Metoden går ut på at skuddspisser av friske planter behandles på en spesiell måte og fryses ned i flytende nitrogen til 196 minusgrader. I utgangspunktet kan plantene bevares til evig tid og tas fram når det er behov for å gi opphav til nye planter. Metoden er plass- og ressursbesparende og tas i bruk på Sagaplant til stadig nye arter. En kan effektivt bevare både genmateriale som ikke lenger er i bruk, og materiale som inngår i den ordinære framavlen. Sagaplant utvikler metodikken i samarbeid med både nasjonale og internasjonale aktører på området.
 
 
Jordbærmeristemer fra kryo
Jordbærmeristemer fra kryo
Kryobeholder med nitrogen
Kryobeholder med nitrogen
Vevskultur fra kryopreserverte meristemer
Vevskultur fra kryopreserverte meristemer