Ordrer under kr 500,- ekskl. mva. behandles ikke

 

Plantene sendes ut påfølgende mandag.

 

Ekspedisjonsgebyr à kr 100,-, samt frakt- og ebmallasjekostnader tilkommer.

Sortsavgift à kr 13,- pr plante kommer i tillegg på 'Ben Tron'.

Alle priser er ekskl. mva.