I tillegg til salg av friskt plantemateriale fra vårt sortiment, kan vi tilby flere tjenester. Oppdragsformering, både engangs- og freårige produksjoner med oppbevaring av mormateriale, oppbevaring av vegetativt genetisk materiale, utleie av karantenefasiliteter og opprensing av materiale.

Oppdragsformering

Eksklusive produksjoner og oppbevaring av mormateriale

Oppbevaring av genetisk materiale

Kryopreservering og oppbevaring av morplanter i veksthus og på friland

Karantenefasiliteter

Vi har karanteneklimarom til utleie i plantehospitalet

Opprensing av materiale

Vi renser materiale ved hjelp av varmeterapi, kryo og meristemskjæring. Alle tester for sykdommer foretas hos eksterne aktører som NIBIO