Oppbevaring i karantenefasiliteter.

Vi har 8 klimarom for isolert oppbevaring og dyrking av sorter som trenger karantene. 

 

Priser 2020


Prisen pr. vekstrom pr. måned er kr 750 +160 kr pr. sort pr. måned.

Man kan ha opptil fem individer av hver sort. Hvor mange sorter det er plass til i et klimarom avhenger av størrelsen på plantene.


I tillegg kommer et timebasert vederlag på ca kr 850,- pr time for formering, vanning og stell av plantene.  Vi stipulerer å
bruke ca 1 time pr uke på stell i vekstperioden. 


Alle priser er eksl mva