Oppbevaring av vegetativt genetisk materiale

Vi tilbyr oppbevaring av vegetativt genetisk materiale på kryotank, som morplante i veksthuset eller i kvistbank eller parkanlegg på friland.

Priser 2020

Oppbevaring av morplanter (Kjerneplanteavgift)

Avgift for å opp bevare kjerneplanter pr sort/klon/art er:


1. I veksthus kr 11000,-

2. På friland kr 5500,-

Inkludert i prisen er oppbevaring av morplanter, som omfatter plass i klimarom/veksthus/friland, stell og vedlikehold gjennom vekstsesongen,
overvintring på kjøle-/fryselager og jevnlig fornying av morplantene. Utover dette antallet vil antall morplanter avhenge av årlige bestillinger av planter.

Kostander til prøveuttak og analyser faktureres oppdragsgiver og kommer i tillegg til kjerneplanteavgiften.

Kryolagring

1. Engangsavgift for etablering på kryotank kr 9350,- pr sort/klon

2. Årlig oppbevaring kr 1100,-

3. Uttak fra kryotanken kr 900,- pr time

Inkludert i prisen er etablering direkte som vevskultur og klargjøring av plantematerialet for innfrysing på kryotank og årlig oppbevaring. Hvis det er
ønske om å etablere prekjerneplante og kjerneplante i tillegg kommer dette som en ekstra kostnad (se priser over)

Alle priser er ekskl mva