Rensing og Formering

Vi tar på oss rense- og formeringsoppdrag på sorter av blomster, frukt, bær og grøntanlegg. Det kan være sorter som skal være eksklusive for en eller flere produsenter, eller sorter som er tilgjengelige for alle. Vi tar ingen avgifter på materiale som er tilgjengelig for alle. På eksklusiv formering tar vi en prekjerne avgift, som er en engangssum for rensing, testing og etablering av mormateriale, og videre kommer en årlig oppbevaringsavgift på mormaterialet.