Plantehospitalet. Test-, rense- og karanteneavdeling.

"Plantehospitalet" (Prekjerne og testavdeling) ved Sagaplant AS

Virksomheten ved Sagaplant AS er å være et nasjonalt plantehelsesenter og framstille klimatilpasset, sykdomskontrollert og sortsekte plantemateriale av hagebruksvekster.

Vi er et verktøy for hagebruksnæringen for å produsere friskt plantemateriale og utføre praktiske og hensiktsmessige oppformeringsoppdrag.

Vi er også et verktøy for myndighetene og hagebruksnæringen ved praktisk å gjøre det mulig å følge både et norsk og et internasjonalt plantehelseregelverk.

Viktige oppgaver ved "Planteklinikken"/"Prekjerne og testavdelingen" ved Sagaplant AS:

  • Ta i mot aktuelt plantemateriale (prekjernemateriale).
  • Isolert oppbevaring og dyrking karantenedyrking og prekjernedyrking.
  • Testing for aktuelle skadegjørere ved hjelp av visuelle, biologiske og serologiske metoder.
  • Rensing for eventuelle skadegjørere ved hjelp av varmeterapi, meristemskjæring og vevskultur.
  • Etablering av "friske planter", "kandidatplanter" og morplanter.

Høsten 2011 tar vi i bruk nye, skreddersydde og helt modere lokaler med sluser, plantemottak, "Karanteneavdeling" (med 8 adskilte klimarom), "Prekjerneavdeling" (med 8 adskilte klimarom), laboratorium og testavdeling.

Morplanter og "Kjerneplanter"

Etter at arbeidet ved "Planteklinikken", med etablering av "Kandidatplanter" er utført, starter prosessen med genetisk etterkontroll (True To Type-test) og overføring av "Kandidatplantene" til veksthusavdelinger for morplanter og "Kjerneplanter" ved Sagaplant AS.

Vi har en betydelig samling / "Genbank" av friske hagebruksvekster.

Formeringsmateriale og "Eliteplanter"

Neste ledd i prosessen er å starte en oppformering av formeringsmateriale og "Eliteplanter" til planteskoler, gartnerier og sertifiserte planteprodusenter.