'Friske planter for et nordisk klima'

PRISØKNING PÅ VÅRE PRODUKTER

02.05.2018 16:27
Vi øker prisene våre med virkning fra 1. august 2018. Dette gjelder ordrer bestilt fra og med denne datoen. For mer informasjo...
Les mer

Grunnstammesesongen er nå avsluttet for i år

24.04.2018 12:35
Salget av ferdigvare- og pluggplanter av grunnstammer er nå avsluttet for i år. Som tidligere opplyst, faser vi ut ferdigvarep...
Les mer