Tor Skilbred

Daglig leder
Administrasjon
    95148800
   tor@sagaplant.no

Peter Van der Ende (i permisjon til 1.3.24)

Avdelingsleder
Lab og Plantehospital
    915 48 207
   peter@sagaplant.no

Lill-Iren Hansen

Avdelingsleder
Veksthus og Friland
    909 64 158
   lill.iren@sagaplant.no
 

Øyvor Stensbøl

Kryotekniker
Lab og Plantehospital
    454 57 929
   øyvor@sagaplant.no

Laila Odden

Produksjonstekniker veksthus
Veksthus og Friland
    906 24 143
   laila@sagaplant.no

Marit Amundsen

Produksjonstekniker
Lab og Plantehospital
    959 76 275
   marit@sagaplant.no

Torbjørg Repål

Produksjonstekniker
Lab og Plantehospital
    915 65 185
   torbjorg@sagaplant.no

Reidun Sæland

Produksjonstekniker veksthus
Veksthus og Friland
    941 39 470
   reidun@sagaplant.no

 Heidi Nilsen (Pippi)

Produksjonstekniker friland
Veksthus og Friland
    902 51 859
   heidi@sagaplant.no

Ingvild Skjeldal Waage

Produksjonstekniker friland og veksthus
Veksthus og Friland
    472 36 174
   ingvild@sagaplant.no

Hans Sauar

Produksjonstekniker friland
Veksthus og Friland
    911 15 617
   hans@sagaplant.no