Oppdragsformering

Oppdragsformering er for deg som ønsker å formere opp et materiale som skal være tilgjengelig kun for deg. Vi tar på oss både engangsoppdrag og flerårige oppdrag. For engangsoppdrag betaler man for inntak og etablering av plantematerialet (Prekjerneavgift) og for selve plantematerialet som du ønsker oppformert en gang, men ved flerårig produksjonsoppdrag betaler man i tillegg en årlig oppbevaringsavgift for morplantene (Kjerneplanteavgift).

Ta kontakt for å pristilbud.