Oppdragsformering

Oppdragsformering er for deg som ønsker å formere opp et materiale som skal være tilgjengelig kun for deg. Vi tar på oss både engangsoppdrag og flerårige oppdrag. For engangsoppdrag betaler man for inntak og etablering av plantematerialet (Prekjerneavgift) og for selve plantematerialet som du ønsker oppformert en gang, men ved flerårig produksjonsoppdrag betaler man i tillegg en årlig oppbevaringsavgift for morplantene (Kjerneplanteavgift).


Priser 2020

Inntak og etablering av plantemateriale (Prekjerneavgift)

1. Etablering direkte som vevskultur kr 2750,- pr art/sort/klon

2. Etablering prekjerneplante kr 9900,- pr art/sort/klon

Inkludert i kostnaden for planter etablert direkte som vevskultur er forberedelse av plantematerialet slik at vi kan ta ut meristem, overføre det til vevskultur ogregistrering av nødvendige data. Dersom etableringen av vevskultur ikke lykkes refunderes 50% av prisen.

Inkludert i kostnadene for planter etablert som prekjerneplanter er vurdering av plantehelsrisiko, registrering av nødvendige data, ytre rengjøring av
plantematerialet, isolert dyrking i eget vekstrom, biologisk sykdomskontroll påtestplante, varmeterapi og overføring på vevskultur. Dersom etableringen av
prekjerneplante ikke lykkes refunderes 50% av prisen.

Kostnader til prøveuttak og analyser faktureres oppdragsgiver og kommer i tillegg til prekjerneavgiften

Oppbevaring av morplanter (Kjerneplanteavgift)

Avgift for å opp bevare kjerneplanter pr sort/klon/art er:

1. I veksthus kr 11000,-

2. På friland kr 5500,-

Inkludert i prisen er oppbevaring av morplanter, som omfatter plass i klimarom/veksthus/friland, stell og vedlikehold gjennom vekstsesongen,overvintring på kjøle-/fryselager og jevnlig fornying av morplantene. Utover dette antallet vil antall morplanter avhenge av årlige bestillinger av planter.

Kostnader til prøveuttak og analyser faktureres oppdragsgiver og kommer i tillegg til kjerneplanteavgiften.


Alle priser er eksl mva