Koronasituasjonen på Sagaplant

Informasjon om håndtering av koronasituasjonen på
Sagaplant


Kjære kunder og samarbeidspartnere

Vi er i en utfordrende situasjon i forbindelse med utbruddet
og spredningen av viruset corovid-19 (koronavirus). Det viktigste nå er å bidra
til å hindre spredning av koronaviruset, følge opp råd og restriksjoner fra
myndighetene og hjelpe medmennesker med behov. Sagaplant har iverksatt en beredskapsplan for å redusere konsekvensene i vår produksjon.


Sagaplant har en viktig rolle i å forsyne produsenter av
frukt, bær og prydplanter med planter og tjenester. Situasjonen Sagaplant er i
nå, sammen med resten av Norge, er krevende. Vi er berørt av situasjonen og
situasjonen vil få konsekvenser for våre leveranser av planter og tjenester. Dette
er en ny situasjon for oss og dette kan ha konsekvenser for avtalt
leveringstidspunkt, antall planter m.m.

Sagaplant har iverksatt følgende restriksjoner for å
beskytte våre ansatte:

·
Vi har avlyst alle tjenestereiser

·
Avtalte møter skal gjennomføres på skype/telefon
eller utsettes inntil videre

·
Alle besøk på Sagaplant utsettes inntil videre


Når vi har fått oversikt over konsekvenser for de enkelte
leveringene vil vi gi informasjon om det. Vi ber om forståelse for at vi pr nå
ikke klarer å være mer konkrete om konsekvensene.

Vi beklager at situasjonen får konsekvenser for våre
leveranser, men nå er det viktigste å hindre smittespredning av koronaviruset,
ivareta seg selv og hverandre.

0