Sagaplant AS ble vinner av IA-prisen i Telemark!

Sagaplant ble tildelt IA-prisen i Telemark 2015 på årets IA-konferanse i Ælvespeilet, den 6. april 2016.

ette er en pris vi er veldig stolte av og glade for å ha mottatt. Den gir oss videre inspirasjon og engasjement til å jobbe videre med vårt arbeid innen tilrettelegging og inkludering - både for våre ansatte og for mennesker som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet og som trenger et løft for å komme seg videre i livet.


Vi takker NAV Arbeidslivsenter både for nominasjonen og for det gode samarbeidet og velvilligheten de viser oss på alle områder. Dette motiverer oss til IA og gjør IA-arbeidet vårt meningsfylt!


Utdrag fra begrunnelsen av prisen:
" IA-PRISEN TIL SAGAPLANT AS

Sagaplant AS har i mange år latt IA-tankegangen gjennomsyre alt de gjør. De har gode resultater på alle 3 delmål i IA-avtalen.

De har i flere år hatt et lavt sykefravær. I fjor lå fraværet på 4,5 %. De beskrives som «fantastiske på tilrettelegging» av sine ansatte.

De tar et stort samfunnsansvar når det gjelder inkludering og de er en viktig samarbeidspartner for NAV og avklaringsbedrifter som Idea kompetanse. De bidrar til rekruttering av ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Ledelsen er også svært bevisst bruken av seniorkompetanse og tilrettelegger med egnede oppgaver og fleksibel arbeidstid for at de ansatte skal kunne stå i jobb så lenge de ønsker.
Her står seniorene i jobb til de er 70 år! "

- iadagen.no

0